Militær - og våbenhistorisk forskning​

Efter Fondens fundats støtter Fonden militærhistorisk og våbenhistorisk og dermed beslægtet historisk forskning. Dette er nærmere fastlagt af Fondens bestyrelse til følgende:

Emnemæssig afgrænsning

I henhold til sin fundats støtter Fonden militærhistorisk, våbenhistorisk og dermed beslægtet historisk forskning.

I gennem årene har Fondens støtteprofil imidlertid langsomt ændret karakter, således Fonden nu primært støtter dansk militærhistorisk forskning fra 1500-tallet til vore dage samt formidlingen af dette emne. Denne udvikling er sket i takt med den stigende interesse for dansk militær- og krigshistorie, der har fundet sted i det danske samfund siden 1990érne, og dermed et øget behov for støtte til denne del af Danmarks historie. Fonden opfatter i denne sammenhæng forskningsbegrebet bredt og ikke kun i snæver historievidenskabelig forstand. Militærhistorie forstås tillige bredt. Krigs- og våbenhistorie omfattes som en del af militærhistorien.

Fonden støtter

  • Udgivelse af bøger og andre publikationer om dansk militærhistorie.
  • Formidling af dansk militærhistorie via museumsudstillinger, film og lignende medier.
  • Andre aktiviteter der kan styrke forskning og formidling af dansk militærhistorie.

Fonden støtter normalt ikke

  • Lønudgifter og rejseaktiviteter i forbindelse med forsknings- og formidlingsprojekter.
  • Aktiviteter – eksempelvis seminarer – der afholdes af ansøgers ansættelsessted.
  • Offentlige institutioners drift- og anlægsprojekter.

Ønsker du at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig med støtte?

Derfor er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular. 

​Udfyld formularen⬎

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt