Fondens formål​

Fondsbestyrelsen tilstræber altid ved sine vurderinger og valg af legatmodtagere blandt ansøgerne at sørge for, at uddelingerne sker i fondsstifterens ånd, således at fondsstifterens ønsker og hensigter i videst muligt omfang efterleves.

§ 4.

  • at støtte militærhistorisk, våbenhistorisk og dermed beslægtet historisk forskning;
  • at støtte formål vedrørende det frivillige militære forsvar og med særligt henblik på hjemmeværnet, og
  • at støtte medicinsk forskning og behandling med særlig henblik på nefrologi,

​Fondets årlige nettoindtægt anvendes til følgende formål:

- alt efter bestyrelsens skøn.

§ 5.

Uddelingen foregår i portioner efter bestyrelsens skøn, ligesom midlerne fordeles mellem de enkelte formål efter bestyrelsens skøn.

​Spørgsmål om adgang til nydelse af legatet kan ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt af bestyrelsen.​

Igennem Fondens levetid har det været sådan, at efter bestyrelsen har besluttet hvor stor en del af årets nettoindtægt, der skal bruges til konsolidering og eventuelle andre hensættelser, uddeles den resterende del til kvalificerede legatansøgere, således at ikke under 2/3 er uddelt til medicinske formål, navnlig nefrologisk forskning, medens resten som udgangspunkt er fordelt ligeligt mellem militærhistorisk/våbenhistorisk forskning og det frivillige forsvar.

For tiden er det således, at 70% af nettooverskuddet uddeles til medicinsk forskning.

Resten deles mellem militærhistorisk/våbenhistorisk forskning og det frivillige forsvar med 15% til hver.

Fonden uddeler i almindelighed ikke beløb til rejseomkostninger, opholdsomkostninger, lønomkostninger eller andre meget personligt orienteret omkostninger for de enkelte legatansøgere.​

Ønsker du at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig med støtte?

Derfor er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular. 

​Udfyld formularen⬎

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt