Det Frivillige Forsvar - Hjemmeværnet

Efter Fondens fundats støtter Fonden formål vedrørende det frivillige militære forsvar med særlig henblik på hjemmeværnet. Dette er nærmere fastlagt af bestyrelsen som følger:

Geografisk begrænsning

Oprindelig støttede Fonden alene Hjemmeværnet i den tidligere Hjemmeværnsregion VI’s område.
Med de senest gennemførte organisationsændringer vil dette område fortsat have prioritet; men der modtages og behandles ansøgninger fra hele den nuværende Landsdelsregion Øst område og fra alle hjemmeværnsgrene i området.


Fonden støtter

  • Aktiviteter, der styrker det sociale sammenhold for såvel aktivt som reservepersonel.
  • Aktiviteter og materialer til forbedring af hjemmeværnsfaciliteter på hjemmeværnsgårde.
  • Aktiviteter og materialer til Hjemmeværnssamlinger og -udstillinger.
  • Øvrige ansøgninger fra det frivillige forsvar, der styrker forsvarsviljen og som - i begrundet form - kan nyde bestyrelsens godkendelse.

​Fotograf: Henriette Aastradsen

Fonden støtter normalt ikke

  • Rejseaktiviteter og forplejning.
  • Aktiviteter, der er beordret af en myndighed.
  • Drift- og anlægsprojekter, der tilrettelægges og gennemføres af Hjemmeværnet.
  • Aktiviteter, der normalt finansieres af hjemmeværnsmidler.

Ønsker du at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig med støtte?

Derfor er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular. 

​Udfyld formularen⬎

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt